شـرکـت بین الـمللی توسـعه رونق اقتصادی تیـراژه TRAT International Corporation wood Industry

TRAT International Corporation

صنعت چوب و دکوراسیون

One the core of TRAT’s business is the forest products. TRAT have a well-developed value chain based on renewable forest raw material. TRAT offer comprehensive wood solutions with increased customer value and competitiveness for the wood industry. With focus on the finished product TRAT optimize the value chain all the way from the forest. TRAT offer includes, not only a fit for purpose product, but also expert knowledge and efficient logistic solutions. The field of trading activity of TRAT in wood and paper industries:
– Production and supply of Wood Products for other Merchants
– Production and supply of Wood Products for decoration & Furniture
– Supply of Publication paper
– Supply of Pulp products
– Forestry

یکی از هسته های اصلی تجارت TRAT ، فراورده های چوبی حاصل از جنگل است. TRAT دارای زنجیره ارزش به خوبی توسعه یافته و مبتنی بر مواد خام جنگلی تجدید پذیر است. پیشنهاد TRAT در زمینه صنایع چوب افزایش ارزش بیشتر برای مشتری و ایجاد قابلیت رقابت پذیری است. TRAT با تمرکز بر روی محصول نهایی ، زنجیره ارزش را از ابتدای تولید چوب در جنگل بهینه می نماید. پیشنهاد TRAT شامل نه تنها مناسب سازی محصولات نهایی, بلکه ایجاد دانش تخصصی ، ارائه راه حل های لجستیک کارآمدتر است. زمینه فعالیت تجارت TRAT در صنایع چوب و کاغذ:
– تولید وتأمین فراورده های چوبی برای تجار دیگر
– تولبد و تأمین فراورده های چوبی جهت دکوراسیون و مبلمان
– تأمین انواع کاغذهای تحریر
– تأمین خمیر کاغذ
– جنگلداری

TRAT International Corporation Services

خدمات صنعت چوب

جنگلداری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خمیرکاغذ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دکوراسیون و مبل

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

چوب برای تجار دیگر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

سفارش کابینت آشپزخانه

در پنج مرحله کابینت آشپزخانه خود را تحویل بگیرید