شـرکـت بین الـمللی توسـعه رونق اقتصادی تیـراژه TRAT International Corporation petrochemical

TRAT International Corporation

صنعت پتروشیمی

Petrochemical industry in terms of know-how, processing with abundant feedstock is considered as a vibrant business because transformation of raw materials into added value commodity products can generate wealth for nations.
Undoubtedly, the most important asset of TRAT considered as the trust and confidence gained from its international partners/clients. The main activities of TRAT are mainly in the following parts:
– Brokering the sale of some products of petrochemical complexes
– Trading of Petrochemicals/Raw materials/Equipments for downstream industries & petrochemical products.
– Providing logistics services in form of purchasing needed items for petrochemical complexes and other companies.
– Providing inland transportation / Warehousing/Logistics
– Order directly and without intermediaries of petrochemical and oil products from different sources.
– Engage in commerce of general items and basic goods
– Providing specialized services about world markets for petrochemical products.

صنعت پتروشیمی از نظر دانش ، پردازش با مواد اولیه به عنوان یک تجارت گسترده در نظر گرفته می شود زیرا تبدیل مواد اولیه به کالاهای ارزش افزوده می تواند ثروت را برای ملل ایجاد کند.
بدون شک مهمترین دارایی TRAT, اعتماد و اطمینان شرکا و مشتریان بین المللی آن است. فعالیت های اصلی TRAT به طور عمده شامل موارد زیر است:
– کارگزاری فروش برخی محصولات مجتمع های پتروشیمی
– تجارت پتروشیمی / مواد اولیه / تجهیزات برای صنایع پایین دستی و محصولات پتروشیمی.
– ارائه خدمات لجستیک در قالب تأمین اقلام مورد نیاز مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها
– ارائه حمل و نقل داخلی / انبارداری / لجستیک
– سفارش مستقیم و بدون واسطه های محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی از منابع مختلف
– مشارکت در تجارت کالاهای عمومی و کالاهای اساسی مواد پتروشیمی.
– ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی در مورد بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی

TRAT International Corporation Services

خدمات صنعت پتروشیمی

حمل و نقل و انبارداری لجستیک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تجارت مواد اولیه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تجارت مواد اولیه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.