شـرکـت بین الـمللی توسـعه رونق اقتصادی تیـراژه TRAT International Corporation construction

TRAT International Corporation

صنعت ساختمان سازی

TRAT is a reliable company in the construction industry. TRAT with a purpose of serving the customers and presenting best class designs and quality of construction. The company has achieved many milestones along this journey and continuing to excel in execution. TRAT is dedicated to producing quality civil construction works for the residential, industrial, commercial and infrastructure sectors, whilst maintaining the highest level of integrity at all times. TRAT offer clients the expertise, equipment, resources and technology required to complete even the toughest construction project.

TRAT یک شرکت قابل اعتماد در زمینه صنعت ساختمان سازی است. هدف TRAT ارائه خدمات به مشتریان و ارائه بهترین طراحی‌ها و کیفیت ساخت و ساز است. این شرکت در این راه به نقاط عطف بسیاری رسیده است و همچنان در کارخود برتری دارد. TRAT به تولید آثار با کیفیت ساخت و سازهای عمرانی برای بخشهای مسکونی ، صنعتی ، تجاری و زیرساختی تبهر یافته، در حالی که بالاترین سطح صداقت را نیز همواره مد نظر داشته است. TRAT؛ تخصص ، تجهیزات ، منابع و فناوری لازم برای تکمیل حتی سخت ترین پروژه ساخت و ساز را به مشتریان ارائه می دهد.