شـرکـت بین الـمللی توسـعه رونق اقتصادی تیـراژه
TRAT International Corporation
شـرکـت بین الـمللی توسـعه رونق اقتصادی تیـراژه TRAT International Corporation

TRAT International Corporation

شـرکـت بین الـمللی توسـعه رونق اقتصادی تیـراژه

About us TRAT International Corporation

درباره شـرکـت بین الـمللی توسـعه رونق اقتصادی تیـراژه

Some companies are governed by the rules, some with a hierarchy; But TRAT goes ahead. Simple but fundamental and effective values that TRAT try to share with their shareholders, their employees and their customers. TRAT believe in the determination of competitive advantage, Market judgments and customers; And the more TRAT look at the issues from the customers perspective, The closer the reality to the market. TRAT considers their maturity in enhancing their abilities and reliance on values.

برخی شرکت ها با قوانین اداره می‌شوند، برخی با سلسله مراتب؛ اما TRAT با ارزش ها پیش می‌رود. ارزش هایی ساده اما بنیادین و اثربخش که TRAT بر آن است آنها را با سهامداران، کارمندان و مشتریان خود به اشتراک بگذاد. TRAT در تعیین مزیت رقابتی، قضاوت بازار و مشتریان را ملاک قرار داده و معتقد است هرچه بیشتر از نگاه مشتری به مسائل بنگرد به واقعیت بازار نزدیکتر می‌شود.TRAT بالندگی خود را در ارتقای توانمندی‌ها و تکیه بر ارزش ها می داند

0 +

تجربه کاری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه .

0 +

قرارداد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه .

0 +

صادرات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه .

0 +

افتخارات بین المللی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه .

شـرکـت بین الـمللی توسـعه رونق اقتصادی تیـراژه

امکان دریافت مشاوره و حرفه ای در زمینه های مختلف